Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

• Aizbildņa statusa iegūšana.
• Aizbildnības nodibināšana bērnam.
• Aizbildņa iecelšana, atlaišana, atcelšana.
Persona, kura vēlas kļūt par aizbildni, bāriņtiesā iesniedz iesniegumu un atzinumus par personas veselības stāvokli, ko sniedz ģimenes ārsts, kura veselības aprūpē persona atradusies vismaz sešus mēnešus, kā arī psihiatrs un narkologs.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Bāriņtiesa raugās, lai par aizbildni ieceļamajai personai būtu aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības, pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām par personu un izvērtē personas:
  motivāciju kļūt par aizbildni;
  • ģimenes locekļu savstarpējās attiecības;
  • nodarbinātību;
  • dzīves apstākļus;
  • spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.
  Bāriņtiesa pieņem lēmumu par aizbildņa statusa iegūšanu vai iecelšanu par aizbildni.

  Bāriņtiesas lēmumu 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas var saņemt klātienē, pa pastu vai elektroniski.

  Brīdinājums
  Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā pārbauda bērna dzīves apstākļus aizbildņa ģimenē.
  Bāriņtiesa pastāvīgi uzrauga aizbildņa rīcību bērna personisko un mantisko tiesību un interešu nodrošināšanā.
  Atgādinājums
  Aizbildņa pienākums ir apgūt aizbildņa apmācības programmu.
  Aizbildnim katru gadu līdz 1. februārim, kā arī aizbildnībai izbeidzoties, jāiesniedz bāriņtiesā norēķins par aizbildnības pārvaldību.

 2. Uzziņas, konsultācijas
  Limbažu novada pašvaldības bāriņtiesa, barintiesa@limbazi.lv, tālrunis - 64070719, 28680566