Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Aizgādnību nodibina tiesa. Bāriņtiesa ieceļ aizgādni (personai vai mantojumam). Aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizstāvība.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:
  1) personas, kura vēlas kļūt par aizgādni, iesniegums;
  2) ģimenes ārsta izziņa par personas pašreizējo veselības stāvokli, kā arī psihiatra atzinums par personas psihiskās veselības stāvokli un narkologa atzinums par personas atkarību no narkotiskām un psihotropām vai citām atkarību izraisošām vielām;
  3) tiesas nolēmums (par aizgādnības nodibināšanu/par pagaidu aizgādnības nodibināšanu) vai notāra taisīts notariālais akts par aizgādnības nodibināšanu mantojumam.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Bāriņtiesa saskaņā ar tiesas nolēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādni:
  1) personai ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem, kurai rīcībspēju ierobežojusi tiesa;
  2) personai, kurai tiesa nodibinājusi pagaidu aizgādnību;
  3) personai, kurai rīcībspēju tiesa ierobežojusi izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai citu apreibinošo vielu pārmērīgas lietošanas dēļ;
  4) promesošas vai pazudušas personas mantai;
  5) testamenta izpildīšanai.
  Bāriņtiesa ieceļ aizgādni mantojumam saskaņā ar notāra taisīto notariālo aktu par aizgādnības nodibināšanu mantojumam.
  Bāriņtiesa pārliecinās, vai izraudzītajai personai ir nepieciešamās spējas un īpašības.
  Bāriņtiesa par aizgādni var iecelt personas izraudzīto aizgādni, aizgādnībā nododamā laulāto vai kādu no tuvākajiem radiniekiem
  Aizgādņus mantojumam izrauga mantojuma lietā ieinteresētās personas.
  Bāriņtiesas lēmumu 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas var saņemt klātienē, pa pastu vai elektroniski.

 3. Uzziņas, konsultācijas
  Limbažu novada bāriņtiesa, barintiesa@limbazi.lv, tālrunis- 64070719, 28680566
  Atgādinājums
  Bāriņtiesa uzrauga, lai aizgādnis noteiktajā termiņā iesniedz tiesā pieteikumu par rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu personai ar rīcībspējas ierobežojumu.
  Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā pārbauda aizgādnībā esošās personas dzīves apstākļus.