Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna apliecības saņemšana sociālo garantiju nodrošināšanai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma saņemšanai Bāriņtiesā nepieciešams dokumenti:
  Bērnam vecumā no septiņiem gadiem:
  1) bērna fotogrāfija (3x4 cm);
  2) iepriekš izsniegtā apliecība (ja ir bijusi izsniegta).
  Pilngadību sasniegušajam bērnam:
  1) bērna fotogrāfija (3x4 cm);
  2) iepriekš izsniegtā apliecība (ja ir bijusi izsniegta);
  3) izglītības iestādes izziņa, kas apliecina, ka bērns mācās un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst attiecīgo izglītības programmu šajā iestādē.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pirmo reizi klātienē apliecību izsniedz un tās derīguma termiņu (ne ilgāku par trim gadiem) nosaka bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.
  Atkārtoti apliecību izsniedz un tās derīguma termiņu (ne ilgāku par trim gadiem) nosaka bāriņtiesa atbilstoši ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzēja atrašanās vietai vai tās izglītības iestādes atrašanās vietai, kurā mācās pilngadību sasniegušais bērns.
  Pilngadību sasniegušajam bērnam apliecību izsniedz katru gadu līdz attiecīgā mācību gada 1.oktobrim.
  Bāriņtiesa dokumentus apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai izgatavošanai nosūta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai. Bāriņtiesa izgatavo apliecību izsniedz personai.
  Saņemot jauno apliecību, personai bāriņtiesā vienlaikus jānodod iepriekš izdotā apliecība.