Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
15
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumu sniegšana.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Uzrādāmie, iesniedzamie dokumenti:
  Atbilstoši Limbažu novada domes 2019.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.20 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Limbažu novadā” 16. un 17.punktam:
  • Iesniegums;
  • dokumentu, kas apliecina, ka asenizators ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu;
  • dokumentu, kas apliecina, ka iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  • dokumentu, kas apliecina, ka ir noslēgts līgums ar pašvaldības norādīto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietu īpašnieku/-iem
  Atbilstoši Limbažu novada domes 2019.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.20 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Limbažu novadā” 19.punktam asenizatoram pašam ir tiesības iegūt un iesniegt dokumentus:
  • ja asenizators ir juridiska persona - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirtos asenizatora reģistrācijas datus;
  • ja asenizators ir fiziska persona - Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē reģistrētos datus par ienākuma nodokļa maksātāju.