Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pēc vecāku lūguma bērna ievietošana aizbildņa ģimenē, audžuģimenē vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja viņi slimības dēļ nevar bērnu aprūpēt.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Vecāks bāriņtiesā iesniedz iesniegumu un dokumentu, kas apliecina, ka veselības stāvokļa dēļ nespēj bērnu aprūpēt.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Bāriņtiesas lēmumu 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas var saņemt klātienē, pa pastu vai elektroniski.