Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Iespēja vecākiem reģistrēt savus pirmsskolas vecuma bērnus pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rindās.
Iespēja iegūt vispārpieejamu informāciju par situāciju rindā uz pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, kā arī informāciju par saviem personas datiem pirmsskolas rindu administrēšanas modulī.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Bērna vecākam (personai, kas realizē aizgādnību) vai tā pilnvarotajai personai Limbažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā vai vietējās pagastu pārvaldēs jāiesniedz reģistrācijas pieteikuma iesniegums bērna uzņemšanai Limbažu novada pašvaldības PII reģistrā.

  Obligātā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanai programmai jāpiesaka līdz 1. aprīlim tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit pieci gadi. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības, pirmsskolas izglītības programmas apguvi var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu, saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta atzinumu.
  Vecākiem ir tiesības mainīt sākotnēji norādīto vēlamo izglītības iestādes apmeklēšanas sākuma laiku, iesniedzot brīvā formā rakstītu iesniegumu Klientu apkalpošanas centrā vai vietējās pagastu pārvaldēs.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Grupu komplektāciju veic Pirmsskolas izglītības programmas vietu sadales komisija PII pieteikumu iesniegšanas rindas kārtībā no 1. jūnija līdz 31. augustam. Par iespēju bērnam apmeklēt izglītības iestādi 10 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža vecākus telefoniski (ja neizdodas sazvanīt, vecākus informē elektroniski) informē konkrētās izglītības iestādes vadītājs.
  Bērniem, kurus nevar nodrošināt ar vietu vecāku izvēlētajā PII līdz kārtējā gada 1.septembrim, piedāvā vietu citā PII, kurā ir brīva vieta.

Saņemt pakalpojumu