Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību vai reģistrējuši laulību pēc bērna dzimšanas reģistrācijas, ziņas par tēvu bērna dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu vai pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu vai paternitātes fakta konstatēšanu. Ja bērnam tiesā ir noteikta paternitāte, konstatēts paternitātes fakts vai arī apstrīdēts paternitātes pieņēmums, papildinājumus dzimšanas reģistrā ieraksta, pamatojoties uz tiesas spriedumu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Klātiene - dzimtsarakstu nodaļā vecāki aizpilda paternitātes atzīšanas iesniegumu vai iesniedz tiesas spriedumu, uzrādot personu apliecinošus dokumentus un, ja ir noslēgta savstarpēja laulība - arī laulības apliecību. Ja bērns sasniedzis divpadsmit gadu vecumu, nepieciešama viņa rakstiska piekrišana.
  Uzrādāmie, iesniedzamie dokumenti:
  1) Personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;
  2) laulības apliecība, ja vecāki noslēguši laulību pēc bērna dzimšanas - jāuzrāda oriģināls;
  3) bērna dzimšanas apliecība - jāiesniedz oriģināls;
  4) paternitātes atzīšanas iesniegums - jāiesniedz oriģināls;
  5) likumīgā spēkā esoša tiesas sprieduma apliecināts noraksts - jāiesniedz oriģināls.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Klātiene - uz iesnieguma vai tiesas sprieduma pamata dzimtsarakstu nodaļa izdara papildinājumus dzimšanas reģistrā un izsniedz jauna satura bērna dzimšanas apliecību.