Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai. Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas, dzimtsarakstu nodaļas amatpersona vai darbinieks bērna vecākiem vai personai, kas paziņojusi par dzimšanas faktu, izsniedz dzimšanas apliecību. Ja laulātais nav bērna bioloģiskais tēvs, bet bērna bioloģiskais tēvs ir gatavs labprātīgi atzīt paternitāti, ir iespēja rakstīt trīspusēju paternitātes atzīšanas iesniegumu. Ja pēc laulības šķiršanas nav pagājušas 306 dienas, bērna tēvs nav bijušais laulātais, bērna bioloģiskais tēvs nav gatavs atzīt paternitāti, dzimšanas reģistrā kā bērna tēvs tiek ierakstīts bijušais laulātais.

Ja vecāki sastāv laulībā, bērna dzimšanu var reģistrēt viens no vecākiem, ja nesastāv laulībā – abi vecāki.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Klātienē - Reģistrēt bērna dzimšanas faktu dzimtsarakstu nodaļā, ierodas viens vai abi bērna vecāki. Ja bērna vecāku savstarpējā laulība nav reģistrēta, bet bērna dzimšanas dokumentos vecāki vēlas ierakstīt ziņas par bērna tēvu, piesakot bērna dzimšanu, abi vecāki aizpilda paternitātes atzīšanas iesnieguma veidlapu. Ja bērna māte reģistrējusi laulību ar citu vīrieti, bet ne ar bioloģisko bērna tēvu, tad iespējams atzīt bērnam paternitāti, ja procedūrā piedalās arī bērna mātes vīrs.
  Uzrādāmie, iesniedzamie dokumenti:
  1) Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīniskā apliecība, kas apliecina faktu par bērna piedzimšanu - jāiesniedz oriģināls.
  2) Pieteicēju personas apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).
  3) Laulības apliecība.
  4) Ja nepieciešams, paternitātes atzīšanas iesniegums (abu vecāku aizpildīta veidlapa).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.

Saņemt pakalpojumu