Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Jums ir iespēja iesniegt lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu (iesniegumu) pašvaldībai par pašvaldības darbu. Piemēram, Jūs varat iesniegt sūdzību par pašvaldības amatpersonas rīcību vai priekšlikumu pašvaldības komunālo pakalpojumu uzlabošanai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona brīvā formā sagatavoto Limbažu novada pašvaldības kompetencē esošo iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu vai lūgumu, ko var iesniegt:
  • klātienē Limbažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, nepieciešamības gadījumā darbinieks noformē mutvārdu iesniegumu.
  • Elektroniski - izmantojot e-pakalpojumu www.latvija.lv,
  • elektroniski e-pastā,
  • pa pastu.

  Iesniedzot dokumentus e-pastā, tie jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Saņemtais dokuments tiek reģistrēts un nodots konkrētai amatpersonai (atbildīgajam speciālistam) izskatīšanai, izpildei vai tiek pieņemts zināšanā.
  Atkarībā no situācijas tiek sagatavota atbilde vai lēmuma projekts. Atbildes projekts tiek iesniegts parakstīšanai, bet lēmuma projekts tiek virzīts izskatīšanai domes sēdē.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Personai atbilde uz iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu vai lūgumu tiek sniegta atbilstoši norādītajam saņemšanas veidam.