Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Informācijas sniegšana par pieaugušo izglītības iestāžu piedāvājumu pašvaldībā, lai nodrošinātu iespēju izglītoties interesējošā jomā cilvēka dzīves garumā, piedāvātu iedzīvotājiem paaugstināt vai mainīt savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām vajadzībām un interesēm.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Informāciju par Limbažu novada pašvaldības mūžizglītības iespējām var iegūt klātienē, telefoniski un elektroniski sazinoties ar Limbažu novada pašvaldības pieaugušo izglītības koordinatori.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Interesenti tiek informēti par pieaugušo izglītību Limbažu novadā un par iespējām iesaistīties ESF projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001).