Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojums nodrošina bērnu izmitināšanu 24 stundas diennaktī, sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un psiholoģisko palīdzību.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Klātienē aizpilda iesnieguma veidlapu (nekavējoties nepieciešams informēt Sociālā darba nodaļas vadītājas vietnieci vai sociālos darbiniekus pagastos).

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Limbažu novada sociālais dienests nodrošina terminētu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērniem, kuru ģimenēs krīzes situācijas un prettiesisku darbību rezultātā ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi.
    Pakalpojuma izmaksas tiek segtas no valsts budžeta.