Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniegšana. Dublikātus izsniedz vispārējās izglītības iestāde. Ja izglītības iestāde ir likvidēta, tad dublikātu noformē Limbažu novada Izglītības pārvalde.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Persona, kurai nepieciešams vispārējās izglītības dokumenta dublikāts, iesniedz iesniegumu izglītības iestādē, kas vispārējās izglītības dokumentu ir izsniegusi vai izglītības iestāde, kas ir likumiskās izglītības iestādes tiesību un saistību pārņēmējs vai reorganizēta.
    Persona, kurai nepieciešams vispārējās izglītības dokumenta dublikāts, izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" nozaudēto, nozagto, iznīcināto vai neatjaunojami bojāto dokumentu par nederīgu. Par sludinājumu maksā iesnieguma autors.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izglītības iestādes direktors vai izraksta dublikātu un reģistrē to Izsniegto apliecību par vispārējo pamatizglītību uzskaites un reģistrācijas grāmatā vai Izsniegto atestātu par vispārējo vidējo izglītību uzskaites un reģistrācijas grāmatā. Dublikāta saņēmējs parakstās par tā saņemšanu.

Saņemt pakalpojumu