Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Izziņas izsniegšana par to, ka persona mācās pašvaldības izglītības iestādē.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniedzējs (brīvā formā) klātienē, pa pastu vai e-pastu (ar e-parakstu) iesniedz konkrētajā izglītības iestādē iesniegumu, kurā norāda:
  1. izglītojamā vārdu, uzvārdu, personas kodu;
  2. izglītojamā izglītības iestādi;
  3. pieprasījum pamatojumu – kādu informāciju nepieciešams sniegt;
  3. savu kontaktadresi, uz kuru sūtīt izziņu;
  4. izziņas saņemšanas veidu (klātienē, pa pastu vai elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu)).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Izglītības iestādē pārbauda informāciju par izglītojamo Valsts izglītības informācijas sistēmā un pārliecinās par izglītojamā piederību šai izglītības iestādei. Izglītības iestāde sagatavo nepieciešamo izziņu un nodod to pieprasītājam atbilstoši izvēlētajam saņemšanas veidam.