Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Personas, kurām nepieciešams atkārtoti saņemt laulības, dzimšanas vai miršanas apliecības var tās saņemt jebkurā LR dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu ( pilnvarotām personām- pilnvaru).

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Klātiene - laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību var saņemt Limbažu novada Dzimtsarakstu nodaļā iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotās personas - pilnvaru).
  Elektroniski - autentificējoties Latvijas valsts portālā www.latvija.lv, ir iespēja elektroniski pieprasīt atkārtoti dzimšanas, laulības vai miršanas apliecību ( vai attiecīgu izziņu) un saņemt to izvēlētā (jebkurā) dzimtsarakstu nodaļā.
  Ja pakalpojumu pieprasa klātienē, tad jāuzrāda Latvijā derīgs personas apliecinošs dokuments- jāuzrāda oriģināls; pilnvarotai personai- pilnvara.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojumu var saņemt Dzimtsarakstu nodaļā, samaksājot valsts nodevu 7 EUR.
  Maksa par pakalpojumu, rekvizīti:
  Limbažu novada pašvaldība
  Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV – 4001
  Reģ. Nr. 90009114631
  A/S „SEB banka”
  Kods: UNLALV2X
  Konts: LV59 UNLA 0013 0131 3048 2
  Valsts nodevu var samaksāt arī Limbažu novada pašvaldības kasē vai dzimtsarakstu nodaļā.

Saņemt pakalpojumu