Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pašvaldība vai tās pilnvarota juridiskā persona vai ūdenstilpes īpašnieks (ar pašvaldības saskaņojumu) organizē licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības un izsniedz attiecīgas licences. Persona licences var iegādāties nolikumā norādītajās vietās

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Ikvienam makšķerniekam jāiegādājas viena no makšķerēšanas licences veidiem.
  Attiecīgā Limbažu novada teritorijā esošā ezera makšķerēšanas licenci to var iegādāties klātienē vai elektroniski www.epakalpojumi.lv.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Licence tiek izsniegta pakalpojuma pieprasīšanas brīdī, veicot maksājumu par konkrēto licenci noteiktā ezerā.
  Licenci var iegūt klātienē vai elektroniski www.epakalpojumi.lv

  Makšķerēšanas licences īpašniekam ir jāreģistrē loms tabulā licences otrajā pusē, norādot makšķerēšanas periodu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru).
  Loma reģistru var iesniegt pa pastu, elektroniski un interneta vietnē www.epakalpojumi.lv - ja licence iegādāta šajā vietnē, licences īpašnieks pēc makšķerēšanas lomu reģistrē šajā portālā.

Veidlapas un citi dokumenti

 1. Informācija par licenču iegādi