Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Par personas miršanas faktu jāpaziņo Dzimtsarakstu nodaļai sešu diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts. Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību.
Miršanas faktu var reģistrēt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Dzimtsarakstu nodaļā faktu par personas miršanu piesaka mirušā tuvinieki, apbedīšanas biroja pārstāvis, kaimiņš u.c. Iesniedzot ārstniecības iestādes izdoto medicīnisko apliecību par nāves iestāšanos, mirušā pasi, ID karti. Ja miršanas fakts konstatēts ar tiesas spriedumu, jāiesniedz tiesas sprieduma noraksts. Pieteicējam jāuzrāda savs personas apliecinošs dokuments.

  Uzrādāmie, iesniedzamie dokumenti:
  1) Ārstniecības iestādes medicīniskā apliecība par nāves iestāšanos - jāuzrāda oriģināls.
  2) Pieteicēja personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls.
  3) Tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu apliecināts noraksts - jāiesniedz oriģināls.
  4) Mirušās personas pase. ID karte (ja ir pieejama) - jāiesniedz oriģināls.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē miršanas faktu un izsniedz miršanas apliecību.

Saņemt pakalpojumu