Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pabalstu krīzes situācijā piešķir neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu zaudējumu sekas.
Vienreizējā pabalsta apmērs līdz 300,00 EUR vienai ģimenei (personai)
Ar sociālo jautājumu komisijas lēmumu pabalsts var tikt palielināts līdz 450,00 EUR vienai ģimenei (personai)
Pabalstu pieprasa, ne vēlāk kā viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās brīža.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Tiek piešķirts personai (ģimenei) katastrofas vai citu no personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības.

  Persona Limbažu novada Sociālajā dienestā (ja personas deklarētā dzīvesvieta ir Limbaži – Limbažos, Klostera ielā 2, ja deklarētā dzīvesvieta ir Umurgas pagastā – Umurgā, U. Sproģa ielā 5, ja deklarētā dzīvesvieta ir Viļķenes pagastā – Viļķenē, Dārza ielā 1, ja deklarētā dzīvesvieta ir Pāles pagastā – Pālē, Skolotāju ielā 2, ja deklarētā dzīvesvieta ir Katvaru pagastā – Katvaru pag. Pociemā, Liepu ielā 8, ja deklarētā dzīvesvieta ir Skultes pagastā – Skultē, Mandegās, „Pagastmājā”, ja deklarētā dzīvesvieta ir Limbažu pagastā – Limbažos, Jūras ielā 58, ja deklarētā dzīvesvieta ir Vidrižu pagastā – Vidrižu pag., „Liepās”) iesniedz klātienē:
  - Iesniegumu;
  - Krīzes situāciju raksturojošus dokumentus.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc lēmuma pieņemšanas izmaksā pabalstu uz pieprasītāja norādīto norēķinu kontu.