Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Piekrišana paternitātes atzīšanai, ja bērna māte ir mirusi vai nav zināma viņas atrašanās vieta.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Persona, kura vērsusies tiesā ar pieteikumu par paternitātes noteikšanu bērnam, ja bērns ir nepilngadīgs un viņam nav nodibināta aizbildnība, vēršas bāriņtiesā ar iesniegumu, iesniegumam pievienojot bērna dzimšanas apliecības un vecāka miršanas apliecības kopijas (uzrādot oriģinālus).

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Bāriņtiesas lēmumu 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas var saņemt klātienē, pa pastu vai elektroniski.