Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Reklāmas materiālu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu projekta (t. sk. mobilās reklāmas projekta) izskatīšana un reklāmas grafiskā risinājuma projekta saskaņošana, īpašu uzmanību pievēršot, ja reklāmu paredzēts izvietot pie ēkas, kas ir kultūrvēsturisko pieminekļu sarakstā vai arī valsts nozīmes pilsētbūvnieciskā piemineklī. Izsniedz: saskaņotu reklāmas projektu un līgumu par reklāmas izvietošanu.
Pašvaldība saskaņo arī izvietotās reklāmas un reklāmas objektu grafiskā dizaina nomaiņu.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Persona, kura vēlas izvietot izkārtni, mobilo reklāmu, reklāmas objektu ar piesaisti zemei vai bez tās, tīkla reklāmu, kā arī citu šajos noteikumos neminētu reklāmu, piemēram, gaismas projekciju (turpmāk – reklāma vai reklāmas objekts) publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu, iesniedz Limbažu novada pašvaldības Būvvaldei saskaņošanai reklāmas vai reklāmas objekta projektu, skici klātienē vai elektroniski. (Izmantojot e-pastu – dokumenti jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.)

  2. Pakalpojuma apmaksa
    Lai saņemtu reklāmas saskaņošanu, personai ir jāuzrāda veikts maksājuma uzdevums, apliecinājums. Maksa par pakalpojumu tiek noteikta pēc formulas, kas apstiprināta Limbažu novada domes saistošajos noteikumos Nr.14 “Par Limbažu novada pašvaldības nodevām”. Par summu sākotnēji persona klātienē var jautāt Limbažu novada pašvaldības Būvvaldē.

  3. Pakalpojuma saņemšana
    Būvvalde izvērtē iesniegto informāciju un pēc lēmuma pieņemšanas un līguma sastādīšanas saskaņo reklāmas projektu, ko var saņemt pēc viņa izvēlētā pakalpojuma pieprasīšanas kanāla.