Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas plānu un programmu pēc apstiprināšanas saskaņo ar vietējo pašvaldību.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai komersants saņemtu Limbažu novada pašvaldības saskaņojumu uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas plānam un programmai ir nepieciešams iesniegt iesniegumu.
  Iesniegumā norāda:
  • komersanta nosaukumu un reģistrācijas numuru, komersanta vadītāja vārdu un uzvārdu, par drošību atbildīgās personas vārdu un uzvārdu, pirotehniķa vārdu, uzvārdu un sertifikāta numuru;
  • uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas vietu, datumu, sākuma un beigu laiku, bīstamās zonas robežas (lielumu);
  • pasūtītāja – fiziskās personas: vārdu, uzvārdu un personas kodu; vēlamo saziņas veidu (norāda vismaz vienu): deklarētās dzīvesvietas adrese; faktiskās dzīvesvietas adrese; tālruņa numurs; elektroniskā pasta adrese;
  pasūtītāja – juridiskās personas: nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru; vēlamo saziņas veidu (norāda vismaz vienu): juridiskā adrese; faktiskā adrese; tālruņa numurs; elektroniskā pasta adrese.
  Iesniegumam pievienojams:
  • Valsts darba inspekcijas izdotās reģistrācijas apliecības vai Valsts policijas izdotās licences kopija.
  • Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas plāns:
  - pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas sagatavošanas darbu priekšraksts un darbu apjoms;
  - uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izvietojums;
  - zemesgabala plāns, kurā ir norādīta bīstamā zona, uguņošanas bīstamā zona, apsargu izvietojums, kā arī glābšanas un evakuācijas ceļi.
  • Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas programma:
  - pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas sākuma un beigu laiks;
  - lietojamo uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu apraksts, plānotie efekti;
  - pirotehnisko izstrādājumu palaišanas kārtība un biežums;
  - bīstamās zonas lielums.
  • Nepieciešamie rakstveida saskaņojumi:
  - pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas norises vietas īpašnieku, ja viņš nav tās rīkotājs;
  - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta;
  - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālo vides pārvaldi vai Jūras vides pārvaldi, ja pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšana tiek rīkota tuvāk par 300 metriem no kultūrvēsturiskas nozīmes objektiem, vēstures un kultūras pieminekļiem, kapsētām un kulta ēkām.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Iesniegums uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas plāna un programmas saskaņošanai tiek izskatīts 10 (desmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Atļauju izsniedz atbilstoši norādītajam saņemšanas veidam.