Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Persona var likumā noteiktā kārtībā mainīt vārdu un uzvārdu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona, kura vēlas mainīt vārdu, uzvārdu, ierodas dzimtsarakstu nodaļā un iesniedz noteiktas formas iesniegumu ar pievienotiem likumā noteiktiem dokumentiem.
  Uzrādāmie, iesniedzamie dokumenti:
  1) derīgs personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;
  2) jāaizpilda speciālas formas iesniegums, norādot vārda, uzvārda maiņas iemeslu;
  3) nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņu, jeb arī bāriņtiesas piekrišana vārda, uzvārda maiņai - jāiesniedz oriģināls;
  4) kvīts par valsts nodevas samaksu - jāiesniedz oriģināls.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments informāciju par lēmumu par atļauju vai atteikumu mainīt vārdu, uzvārdu iesniedzējam paziņo, nosūtot pa pastu.
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi - valsts nodeva par tautības ieraksta maiņu- 71,00 EUR.
  Maksa par pakalpojumu, rekvizīti:
  Limbažu novada pašvaldība
  Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV – 4001
  Reģ. Nr. 90009114631
  A/S „SEB banka”
  Kods: UNLALV2X
  Konts: LV59 UNLA 0013 0131 3048 2
  Samaksāt var Limbažu novada pašvaldības kasē vai dzimtsarakstu nodaļā.

Saņemt pakalpojumu