Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

• Viesģimenes statusa iegūšana.
• Atteikšanās no viesģimenes statusa.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Viesģimenes statusa piešķiršanai laulātie vai persona iesniedz bāriņtiesā iesniegumu ar motivētu lūgumu piešķirt viesģimenes statusu.

  Bāriņtiesa izvērtē iespējamās viesģimenes piemērotību viesģimenes statusa iegūšanai, tajā skaitā:
  1) izvērtē laulāto vai personas motivāciju kļūt par viesģimeni, savstarpējās attiecības ģimenē un spējas aprūpēt bērnu;
  2) pārbauda un izvērtē laulāto vai personas sadzīves un materiālos apstākļus;
  3) pieprasa ģimenes ārsta atzinumu par laulāto vai personas veselības stāvokli;
  4) nosūta laulātos vai personu pie psihologa, lai saņemtu atzinumu par piemērotību viesģimenes statusa iegūšanai;
  5) pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām par laulātajiem vai personu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Bāriņtiesa pieņem lēmumu par viesģimenes statusa piešķiršanu laulātajiem vai personai.

  Bāriņtiesa lemj par viesģimenes statusa izbeigšanu, ja ģimene atsakās no viesģimenes pienākumu pildīšanas, vai par viesģimenes statusa atņemšanu, ja bāriņtiesa konstatē, ka viesģimene nepilda viesģimenes pienākumus atbilstoši bērnu interesēm.

  Bāriņtiesas lēmumu 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas var saņemt klātienē, pa pastu vai elektroniski.