Dabas liegumam “Augstroze” tiek izstrādāts dabas aizsardzības plāns. Dabas liegums „Augstroze” atrodas atrodas Kocēnu novada Dikļu pagastā un Limbažu novada Umurgas pagastā, platība – 4002,7 ha, dibināts 1977. gadā.

Plānu izstrādā Latvijas Universitāte (adrese: LU Botāniskais dārzs, Kandavas iela 2, Rīga LV–1083) Eiropas Savienības LIFE programmas projekta “Degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju samazināšanai Ziemeļeiropas zemienē” (LIFE15 CCM/DE/000138, LIFE Peat Restore) ietvaros.

Aicinām uz dabas lieguma “Augstroze” dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu, kura notiks 2018. gada 23. martā plkst. 17.00 Kocēnu novada Dikļu pagasta Dauguļos, Ziemeļvidzemes internātpamatskolas zālē.

Dabas aizsardzības plāns elektroniski pieejams projekta mājas lapā (life-peat-restore.eu) https://life-peat-restore.eu/lv/jaunumi/ un Kocēnu novada mājas lapā (www.koceni.lv). Izdrukas veidā ar materiāliem var iepazīties Limbažu novada domē, Kocēnu novada padomē un Dikļu pagasta padomē. Sanāksmes laikā interesenti tiks informēti par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas mērķiem un dabas vērtībām, veiktajiem pētījumiem un priekšlikumiem apsaimniekošanas pasākumiem.

Priekšlikumus var iesniegt elektroniski plāna izstrādātājam līdz 30. martam, sūtot uz e-pastu Sandrai Ikauniecei (sandra.ikauniece@gmail.com) vai rakstiskā veidā Limbažu novada domē vai Kocēnu novada domē, adresējot plāna izstrādātājam.