Baseins

Būvniecības iecere: Limbažu pilsētas daudzfunkcionālā sporta un veselības kompleksa būvniecība, Jaunatnes ielā 4a, Limbažos, Limbažu novadā, LV – 4001.

Ar būvniecības ieceres dokumentāciju var iepazīties Limbažu novada pašvaldības ēkā, Limbažos, Rīgas ielā 16, 4.stāvā, Būvniecības un arhitektūras nodaļā no 02.04.2015. – 30.04.2015., darba dienās no plkst. 9:00 – 16:00.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums norises laiks un vieta – 27.04.2015, plkst.17:30, Limbažu novada pašvaldības lielajā zālē, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Atsauksmju par būvniecības ieceri iesniegšanas termiņš: 30.04.2015., adrese: Limbažu novada pašvaldība, Rīgas iela 16, Limbaži, LV – 4001, Klientu apkalpošanas centrs, 1. stāvs.

Būvniecības ierosinātājs: Limbažu novada pašvaldība, adrese – Rīgas iela 16, Limbaži, LV – 4001, reģistrācijas Nr.90009114631, atbildīgā persona: izpilddirektors Ainārs Liniņš, t.64020417.
Būvprojekta izstrādātājs: SIA „MARK”, adrese: 11. Novembra krastmala 35 – 90, Rīga, LV – 1050, reģistrācijas Nr.40003875470, t.+371 26396129.

Gala ziņojums par būvniecības ieceri "Limbažu pilsētas daudzfunkcionālā sporta un veselības kompleksa būvniecība, Jaunatnes ielā 4a, Limbažos, Limbažu novadā, LV – 4001"