2. aprīlī plkst.18.00 Limbažu novada pašvaldības mazajā zālē notiks Limbažu Lielezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) plāna izstrādes publiskā apspriešana.

Projekta mērķis – Izstrādāt Limbažu Lielezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus, lai veicinātu ilgtspējīgu ezera un piekrastes attīstību, apsaimniekošanu un dabas vērtību saglabāšanu.

Saskaņā ar izstrādātajiem Limbažu Lielezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem, ezers un tā apkārtne tiek apsaimniekota, saglabājot dabas vērtības, tīru vidi un plānveidīgi piesaistot līdzekļus vides pieejamības infrastruktūras nodrošināšanai.
Limbažu Lielezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde notiek saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu projekta “Limbažu Lielezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde” ietvaros. Noteikumu izstrādātājs ir SIA “Vides risinājumu institūts”.

Detalizētu informāciju par pasākumu par uzzināt Limbažu novada pašvaldības aģentūrā “Alda” vai zvanot pa tālr.+371 26142812 vai rakstot e-pasts: alda@limbazi.lv