Limbažu novada dome 26.01.2023. ir pieņēmusi lēmumu Nr.53 (protokols Nr. 2, 53.)Par Limbažu novada Ainažu pilsētas, Ainažu pagasta, Salacgrīvas pilsētas, Salacgrīvas pagasta, Liepupes pagasta teritorijas plānojuma izstrādes pārtraukšanu”

(Ar dokumentu var iepazīties ģeoportālā   https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23768)