Limbažu novada dome 2016.gada 28.jūlijā pieņēma lēmumu ''Par „Limbažu novada attīstības programmas 2017. – 2023.gadam” 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai'' (protokols Nr.17, 18.§).

Publiskās apspriešanas kopsavilkums (ievietots 07.11.2016.)

Limbažu novada attīstības programma (turpmāk tekstā – Attīstības programma) ir vidējā termiņa plānošanas dokuments 2017. – 2023.gadam, kas nosaka novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa mērķu sasniegšanai.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no šī gada 15.augusta līdz 7.oktobrim.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar Attīstības programmas 1.redakciju:

 • Limbažu novada pašvaldības interneta mājas lapā www.limbazi.lv;
 • Limbažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 16, Limbažos, darba dienās no plkst.9.00 līdz 16.00;
 • Limbažu novada pašvaldības pagastu pārvaldēs darba dienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

 • 26.09.2016. Rīgas ielā 16, Limbažos, plkst.18.00;
 • 27.09.2016. Pāles pamatskolā, „Skola”, Pāles pagastā, plkst.18.00;
 • 28.09.2016. Umurgas pagasta pārvaldē, Cēsu 6, Umurgas pagastā, plkst.17.00;
 • 29.09.2016. Skultes pagasta pārvaldē, „Pagastnams”, Mandegas, Skultes pagasts, plkst.18.00;
 • 03.10.2016. Katvaru pagasta pārvaldē, Liepu 5, Pociems, Katvaru pagastā, plkst.17.00;
 • 04.10.2016. Sporta un kultūras centrā „Vidriži”, Vidrižu pagastā, plkst.17.30;
 • 05.10.2016. Lādezera pamatskolā, Lādezerā, Limbažu pagastā, plkst.18.00;
 • 06.10.2016.Viļķenes pagasta pārvaldē, Dārza 1, Viļķenes pagastā, plkst.18.00.

Rakstiski iebildumi/priekšlikumi par Attīstības programmu, norādot iesniedzēja vārdu un uzvārdu vai institūcijas nosaukumu, nosūtāmi Limbažu novada pašvaldībai pa pastu (adrese Rīgas iela 16, Limbaži, LV-4001) vai uz e-pasta adresi: attistibas_nodala@limbazi.lv, vai arī iesniedzami Limbažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Rīgas iela 16, Limbažos.