Limbažu novada dome 26.01.2023. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 54 (protokols Nr.2, 54.) “Par Limbažu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”.

(Ar dokumentu var iepazīties ģeoportālā   https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26405)