Limbažu novada dome 26.05.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr.521 (protokols Nr.6, 16.) “Par Limbažu novada domes 24.09.2020. lēmuma “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Skultes pagastā, kas paredz noteiktā teritorijā grozīt Limbažu novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam” atcelšanu”

un lēmumu Nr.522 (protokols Nr.6, 17.) “Par Limbažu novada domes 24.09.2020. lēmuma “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Viļķenes pagastā, kas paredz noteiktā teritorijā grozīt Limbažu novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam” atcelšanu”