Paredzētās darbības nosaukums: Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība

Ierosinātājs: LR Satiksmes ministrija, reģistrācijas Nr. 90000088687

Iespējamās paredzētās darbības vietas: Salacgrīvas novads, Limbažu novads, Sējas novads, Inčukalna novads, Ropažu novads, Garkalnes novads, Stopiņu novads, Salaspils novads, Ķekavas novads, Iecavas novads, Bauskas novads, Baldones novads, Mārupes novads, Olaines novads un Rīga.

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2014. gada 29. oktobra lēmums Nr. 487.

Paredzētā darbība ir elektrificēta jaunbūvējama divceļu dzelzceļa līnija gan pasažieru, gan kravas vilcienu kombinētajai satiksmei. Paredzētā darbība iekļauj: dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecību Latvijas teritorijā no Igaunijas robežas līdz Lietuvas robežai, tai skaitā nodrošinot Eiropas standarta platuma dzelzceļa infrastruktūras pieslēgumu Rīgas pasažieru stacijai un starptautiskajai lidostai “Rīga”, citas saistītās infrastruktūras (kravu un pasažieru termināļi, apkopes punkts, depo u.c.) būvniecību, dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica energoapgādes būvniecību, citas infrastruktūras pārbūvi šķērsojumu vietās (ceļi, gāzes vadi, utt.).

 • A alternatīva – dzelzceļa infrastruktūras līnija Rail Baltica, kas sākas pie Igaunijas/Latvijas robežas turpinās caur Salacgrīvas, Limbažu, Sējas, Inčukalna, Ropažu, Garkalnes, Stopiņu, Salaspils novadiem, Rīgu, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Baldones, Iecavas, Bauskas novadiem līdz Latvijas/Lietuvas robežai,
 • A’ alternatīva – dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica posms Limbažu novadā, kas nesakrīt ar A un B alternatīvu,
 • A’’ alternatīva - dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica posms Rīgā, kas nesakrīt ar A alternatīvu,
 • B alternatīva - dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica posmi Salacgrīvas, Limbažu, Sējas, Baldones, Iecavas, Bauskas novados, kas nesakrīt ar A alternatīvu.

Paredzētajai darbībai ir iespējama pārrobežu ietekme, ņemot vērā tās mērogu un realizācijas mērķi.

 • LR Satiksmes ministrijā darba laikā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, tīmekļa vietnē www.sam.gov.lv;
 • Pilnsabiedrības “RB Latvija” tīmekļa vietnē www.railbaltica.info un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv;
 • Vides pārraudzības valsts birojā darba laikā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv;
 • Sējas novada pašvaldībā, “Jēņi”, p/n Murjāņi, Sējas novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.seja.lv,
 • Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.salaspils.lv,
 • Iecavas novada domē Skolas ielā 4, Iecavā, Iecavas novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.iecava.lv,
 • Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.olaine.lv,
 • Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, Baložu pilsētas pārvaldē Uzvaras prospektā 1a, Baložos, Ķekavas novadā, Daugmales pagasta pārvaldē, "Salnas", Daugmales pagastā, Ķekavas novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.kekava.lv,
 • Baldones novada domē, “Pārupes”, Baldones pagastā, Baldones novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.baldone.lv,
 • Limbažu novada pašvaldības Lielā zālē, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.limbazi.lv,
 • Salacgrīvas novada domē Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.salacgriva.lv,
 • Bauskas novada administrācijā, Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.bauska.lv,
 • Stopiņu novada domē Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.stopini.lv,
 • Mārupes novada Domē Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, Jaunmārupes pamatskolā Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē, Mārupes novadā, Mārupes vidusskolā Kantora ielā 97, Mārupē, Mārupes novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.marupe.lv,
 • Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā, Vangažu pilsētas pārvaldes zālē, Meža ielā 1, Vangažos, Inčukalna novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.incukalns.lv,
 • Ropažu novada pašvaldībā, Sporta ielā 1, Ropažos, Ropažu novadā, Ropažu kultūras un izglītības centrā Sporta ielā 2/k.2, Ropažos, Ropažu novadā, Zaķumuižas klubā, Parka ielā 6, Zaķumuižā, Ropažu novadā, SIA “Ciemats”, Priedes ielā 4–57, Silakrogā, Ropažu novadā, multifunkcionālajā centrā “Silakrogs”, Priedes ielā 5, Silakrogā, Ropažu novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.ropazi.lv,
 • Garkalnes novada domē Mazā zālē, Brīvības gatvē 455, Rīgā darba laikā, tīmekļa vietnē www.garkalne.lv,
 • Rīgas Domes Apmeklētāju pieņemšanas centra teritoriālās atrašanās vietās Kungu ielā 7/9, brīvības ielā 49/53 (Rīgas klientu centrs), Eduarda Smiļģa ielā 46 (Pārdaugavas izpilddirekcija), Rīgā darba laikā, tīmekļa vietnē www.riga.lv.
 • Sējas novada kultūras namā “Loja”, Lojā, Sējas pagastā, Sējas novadā 2015. gada 23. februārī plkst. 11:00,
 • Salaspils novada domes Lielā zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā 2015. gada 23. februārī plkst. 18:00,
 • Iecavas kultūras namā, Rīgas ielā 18, Iecavā, Iecavas novadā, 2015. gada 24. februārī plkst. 12:00,
 • Olaines kultūras centrā, Zeiferta ielā 11, Olainē, Olaines pagastā, Olaines novadā 2015. gada 24. februārī plkst. 17:00,
 • Rīgas domes telpās, Brīvības ielā 266, Rīgā 2015. gada 25. februārī plkst. 18:00,
 • Ķekavas kultūras namā, Gaismas ielā 17, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2015. gada 26. februārī, plkst. 17.00,
 • Baldones kinoteātrī, Daugavas ielā 2, Baldonē, Baldones novadā 2015. gada 27. februārī plkst. 16:00,
 • Limbažu novada pašvaldības Lielā zālē, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā 2015. gada 2. martā plkst. 11:00,
 • Salacgrīvas kultūras namā, Ostas ielā 3, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 2015. gada 2. martā plkst. 17:00,
 • Bauskas kultūras centrā, Kalna ielā 18, Bauskā, Bauskas novadā 2015. gada 3. martā plkst. 11:00,
 • Ulbrokas kultūras namā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā 2015. gada 4. martā plkst. 18:00,
 • Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Lielā zālē, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā 2015. gada 6. martā plkst. 17:00,
 • Mārupes Kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā 2015. gada 7. martā, plkst. 11.00,
 • Vangažu pilsētas pārvaldes zālē, Meža ielā 1, Vangažos, Inčukalna novadā 2015. gada 9. martā plkst. 16:00,
 • Zaķumuižas klubā, Parka ielā 6, Zaķumuižā, Ropažu novadā 2015. gada 10. martā plkst. 17:00,
 • Garkalnes novada domē Mazā zālē, Brīvības gatvē 455, Rīgā 2015. gada 11. martā plkst. 17:00.

Limbažu, Sējas, Ropažu, Inčukalna, Garkalnes, Salaspils un Stopiņu novados sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiek vienlaicīgi ar Igaunijas - Latvijas trešā elektropārvades tīkla starpsavienojums no Sindi (Kilingi – Nõmme) Igaunijā līdz Salaspils (vai Rīgas TEC-2) apakšstacijām Latvijā 1B alternatīvas sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2015. gada 15. martam Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: +371 67321173, fakss: +371 67321049, www.vpvb.gov.lv.

Paziņojums publicēts šādos laikrakstos:
“Auseklis”, 2015. gada 13. februārī, Nr. 18 (9433),
“Bauskas dzīve”, 2015. gada 13. februārī, Nr. 18 (10669),
“Diena”, 2015. gada 13. februārī, Nr. 30 (7026),
“Iecavas ziņas”, 2015. gada 13. februārī, Nr. 6 (1025),
“Rīgas Apriņķa Avīze”, 2015. gada 13. februārī, Nr. 12 (8543).

Pievienotie dokumenti:

Līdzfinansējusi Eiropas Savienība