Statuss:
Noslēdzies
KPFI logo

Projekta ”Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Limbažu pilsētas apgaismojuma infrastruktūrā” ietvaros veikta ielu apgaismojuma lampu Limbažos nomaiņa pret LED tipa gaismekļiem, kā arī apgaismojuma balstu nomaiņa.

Limbažu novada pašvaldība projekta iesniegumu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētajam projektam, kura attiecināmo izmaksu apmērs sastāda EUR 189 148,84, no kuriem KPFI līdzfinansējums ir 70%, iesniedza 2013.gada novembrī, savukārt 2014.gada 14. martā tika saņemts VARAM apstiprinājums par finansējuma saņemšanu.

Līdzfinansējums tiek piešķirts tikai to apgaismes stabu nomaiņai, kuri atrodas uz pašvaldības zemes. Kopā 163 LED gaismekļi uzstādīti Jūras ielā, posmā no Sporta ielas līdz Jūras un Ozolaines ielu krustojumam, Jaunā ielā, posmā no Jūras ielas līdz Stacijas ielai, Parka ielā, posmā no Mūru ielas līdz Jaunatnes ielai, Rīgas ielā, posmā no Ausekļa ielas līdz Cēsu ielai, Cēsu ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Noliktavu ielai, Lauku ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Stacijas ielai, Zāles ielā, posmā no Lauku ielas līdz Strautu ielai, Noliktavu ielā no Cēsu ielas līdz Sārmes ielai, Pasta ielā no Rīgas ielas līdz Stacijas ielai un Vienības parkā.

Projekta īstenošana rekonstruētajā posmā ļaus samazināt pašvaldības elektroenerģijas patēriņu par 123 790 kWh gadā un izmaksas par to, uzlabot ielu apgaismojuma kvalitāti, palielināt satiksmes drošību diennakts tumšajā laikā, kā arī panākt CO2 emisiju samazinājumu 49,14 tCO2/gadā.

Projektu īstenots līdz 2014. gada 31.martam.