Statuss:
Noslēdzies
Projekts "Iekārtots Vidrižu ciema rotaļu laukums"

Šovasar Vidrižos izveidots jauns bērnu rotaļu laukums. SIA “KSIL BALTIC” piegādājusi un Vidrižu pamatskolas teritorijā uzstādījusi septiņas rotaļu iekārtas, tajā skaitā, četrus dažādus rotaļu kompleksus, kuros iespējams kāpt, šļūkt, rāpties, vilcienu un divu veida šūpoles. Iekārtas ir publiski pieejamas. Tās piemērotas bērniem vecumā no 3 līdz 12 gadiem.

Darbi veikti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Limbažu novada pašvaldības līdzfinansētā un biedrības "Vidzemes lauku partnerība “Brasla”" atbalstītā projektā "Iekārtots Vidrižu ciema rotaļu laukums".

Kopējās projekta izmaksas ir 24038,85 eiro, no tām 18000,00 eiro ir ELFLA un 6038,85 eiro Limbažu novada pašvaldības finansējums.

Plašāka informāciju par ELFLA atrodama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

ELFLA LEADER logo

Informāciju sagatavoja
Anna Siliņa
Attīstības un projektu koordinatore