Statuss:
Noslēdzies
logo grants ceļi

Projekta nosaukums: “Limbažu novada grants ceļu pārbūve Limbažu un Pāles pagastos”, Nr.17-09-A00702-000055.

Projekta mērķis: veikt investīcijas pašvaldības grants seguma ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Projekta aktivitātes un plānotie rezultāti:

  • būvniecības dokumentācijas izstrāde;
  • pašvaldības grants seguma ceļa Jaunteteri– Jumpravmuiža - Virbotnes, tajā skaitā tilta pār Cimeļupi, 778 m posma pārbūve Limbažu pagastā, Limbažu novadā;
  • pašvaldības grants seguma ceļa Būdele – Jāņdzirnavas 4665 m posma pārbūve Pāles pagastā Limbažu novadā.

Projekta īstenošanas laiks: ceļu pārbūve uzsākta 2017.gada jūnijā un to plānots pabeigt 2018.gada vasarā.

Finansējums: projekta kopējās izmaksas ir 1 084 809,64 eiro, t.sk. attiecināmās izmaksas 1 077 312,26 eiro, no kuriem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums ir 90% jeb 969 581,03 eiro apmērā.

Plašāka informāciju par ELFLA atrodama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm