Statuss:
Noslēdzies
Logo visi

Projekta nosaukums "Publisko interneta pieejas punktu attīstība Limbažu novadā"

Projekta īstenošanas vieta: Limbažu novads.

Projekta īstenošanas laiks: 11.2014.-06.2015.

Projekta aktivitātes:

  1. Esošo publisko interneta pieejas punktu (PIPP) pilnveidošana,
  2. Jaunu PIPP izveidošana,
  3. Publicitātes pasākumi.

Projekta rezultāti:

  1. Veikta 2 esošo PIPP uzlabošana, tajā skaitā 1 no tiem iegādāta datortehnika un 1 – izveidota bezvadu interneta piekļuves zona;
  2. Veikta 6 jaunu PIPP izveide ar bezvada interneta piekļuves zonu, tajā skaitā 1 ar pieeju datortehnikai;
  3. Veikta 4 publikāciju ievietošana www.limbazi.lv, 2 plākšņu uzstādīšana telpās - PIPP ar pieeju datortehnikai un 6 -pie ēkām, kurās uzstādīti raidītāji bezvadu interneta piekļuves zonas nodrošināšanai.

Projekta plānotās izmaksas: EUR 17298,52.


Novadā attīstīs publiskos interneta pieejas punktus

Publicēts Pirmdiena, 10 Novembris 2014

Valsts reģionālās attīstības aģentūra atbalstījusi Limbažu novada pašvaldības projektu „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Limbažu novadā”. Tā ietvaros nākamā gada sākumā novadā paredzēts izveidot 8 publiskus interneta pieejas punktus.

Umurgas, Pāles un Viļķenes pagastu pārvaldēs, Sporta un kultūras centrā „Vidriži” un sociālās aprūpes centrā „Pērle” tiks uzstādīti raidītāji, kas nodrošinās pieeju bezvadu internetam vismaz 50 metru rādiusā. Jau šobrīd esošā bezvadu interneta pieejamība tiks uzlabota arī pašvaldības administratīvajā ēkā Limbažos, Rīgas ielā 16. Līdz ar to interneta pakalpojumus, izmantojot savu portatīvo datoru, viedtālruni vai citu ierīci, šajās ēkās un to tuvumā bez maksas varēs izmantot ikviens iedzīvotājs.

Projekta ietvaros tiks uzlabots Limbažu Galvenās bibliotēkas bezmaksas interneta pieejas punkts – tiks iegādāti 7 jauni datoru komplekti (monitors un sistēmbloks) un 1 daudzfunkcionālā iekārta, kas nodrošinās melnbaltu un krāsu izdruku, kā arī A3 izmēra dokumentu skenēšanas iespējas.

Jauns interneta pieejas punkts ar pieeju datortehnikai tiks izveidots Limbažu pagasta pārvaldes ēkā Limbažos, Jūras ielā 58, kur atrodas pašvaldības uzņēmējdarbības attīstības speciālista telpas. Tajās uzņēmēju, zemnieku un citu iedzīvotāju vajadzībām tiks izvietoti 2 datoru komplekti un 1 daudzfunkcionālā iekārta. Papildus tiks uzstādīts arī bezvadu interneta raidītājs. Paredzams, ka projekts pilnībā tiks īstenots līdz 2014.gada maijam.

Tā kopējās plānotās izmaksas ir EUR 17298,52, no kurām 85% jeb EUR 14703,74 ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums, 3% jeb EUR 518,96 - valsts budžeta dotācija, bet 12% jeb EUR 2075,82 ir Limbažu novada pašvaldības finansējums.

Uzsāk tehnikas piegādi publisko interneta pieejas punktu uzlabošanai un izveidei

Publicēts Ceturtdiena, 19 Februāris 2015

Projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Limbažu novadā” ietvaros uzsākta tehnikas piegāde plānotajiem publiskajiem interneta pieejas punktiem.
2 datorkomplekti un daudzfunkcionālā drukas iekārta ar melnbaltu A3 formāta kopētāja, drukas un skenēšanas funkciju izvietota jaunajā publiskajā interneta pieejas punktā (PIPP) Limbažu pagasta pārvaldē Jūras 58, Limbažos, kā arī tādi pati daudzfunkcionālā iekārta un 7 datorkomplekti tiks izvietoti jau esošajā Limbažu Galvenās bibliotēkas PIPP.

Vēl projekta ietvaros nākamajā mēnesī Umurgas, Pāles un Viļķenes pagastu pārvaldēs, Sporta un kultūras centrā „Vidriži” un sociālās aprūpes centrā „Pērle” tiks uzstādīti raidītāji, kas nodrošinās pieeju bezvadu internetam vismaz 50 metru rādiusā. Jau šobrīd esošā bezvadu interneta pieejamība tiks uzlabota arī pašvaldības administratīvajā ēkā Limbažos, Rīgas ielā 16. Līdz ar to interneta pakalpojumus, izmantojot savu portatīvo datoru, viedtālruni vai citu ierīci, šajās ēkās un to tuvumā bez maksas varēs izmantot ikviens iedzīvotājs.

Paredzams, ka projekts pilnībā tiks īstenots līdz šī gada maijam.

Tā kopējās plānotās izmaksas ir EUR 17298,52, no kurām 85% jeb EUR 14703,74 ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums, 3% jeb EUR 518,96 - valsts budžeta dotācija, bet 12% jeb EUR 2075,82 ir Limbažu novada pašvaldības finansējums.

20150407 150736

Noslēgumam tuvojas publisko interneta pieejas punktu izveide

Publicēts Piektdiena, 06 Marts 2015

Šonedēļ Limbažu novada pašvaldības īstenotā projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Limbažu novadā” ietvaros Umurgas, Pāles un Viļķenes pagastu pārvaldēs, Sporta un kultūras centrā „Vidriži”, Limbažu pagasta pārvaldē un sociālās aprūpes centrā „Pērle” uzstādīti raidītāji, kas nodrošina pieeju bezvadu internetam vismaz 50 metru rādiusā. Bezvadu interneta pieejamība uzlabota arī pašvaldības administratīvajā ēkā Limbažos, Rīgas ielā 16. Līdz ar to interneta pakalpojumus, izmantojot savu portatīvo datoru, viedtālruni vai citu ierīci, šajās ēkās un to tuvumā bez maksas var izmantot ikviens iedzīvotājs.

Aktivitātes tiek īstenotas ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu.

DSC 0154

Novadā pieejami vairāki publiskie interneta pieejas punkti

Publicēts Trešdiena, 22 Aprīlis 2015

Aprīlī noslēdzies pašvaldības īstenotais projekts „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Limbažu novadā”. Tā ietvaros novadā izveidoti un uzlaboti 8 publiskie interneta pieejas punkti.

Umurgas, Pāles un Viļķenes pagastu pārvaldēs, Sporta un kultūras centrā „Vidriži” un sociālās aprūpes centrā „Pērle” uzstādīti raidītāji, kas nodrošina pieeju bezvadu internetam vismaz 50 metru rādiusā. Bezvadu interneta pieejamība uzlabota arī pašvaldības administratīvajā ēkā Limbažos, Rīgas ielā 16, kur tas iepriekš bija pieejams tikai 1.stāvā. Tagad bezmaksas bezvadu interneta jeb WIFI pakalpojumus iespējams izmantot arī ēkas pārējos stāvos. Minētos interneta pakalpojumus, izmantojot savu portatīvo datoru, viedtālruni vai citu ierīci, šajās ēkās un to tuvumā bez maksas var izmantot ikviens iedzīvotājs.

Projekta ietvaros uzlabots Limbažu Galvenās bibliotēkas bezmaksas interneta pieejas punkts – iegādāti 7 jauni datoru komplekti (monitors un sistēmbloks) un 1 daudzfunkcionālā drukas iekārta, kas nodrošina arī A3 izmēra dokumentu skenēšanas iespējas.

Jauns interneta pieejas punkts ar pieeju datortehnikai izveidots Limbažu pagasta pārvaldes ēkā Limbažos, Jūras ielā 58. Tajās uzņēmēju, zemnieku un citu iedzīvotāju vajadzībām izvietoti 2 datoru komplekti un 1 daudzfunkcionālā iekārta, uzstādīts arī bezvadu interneta raidītājs.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 13772,77, no kurām 85% jeb EUR 11706,85 ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums, 3% jeb EUR 413,18 - valsts budžeta dotācija, bet 12% jeb EUR 1652,73 ir Limbažu novada pašvaldības finansējums.

S6000700
Logo visi