Statuss:
Noslēdzies
eraf

Tranzītielas izbūve posmā no Rīgas ielas līdz K.Barona ielai Limbažu pilsētā

Pašlaik ir uzsākta Tranzītielas projekta nākošā posma īstenošana - tiek rekonstruēta Rīgas iela no Strautu ielas līdz Limbažu pilsētas robežai un izbūvēts apvienotais gājēju – velosipēdistu celiņš no Rīgas ielas 67A līdz pilsētas robežai. Kopējās būvniecības izmaksas ir EUR 1 016 723, 47, no kurām ERAF un valsts finansējums ir EUR 754 640,18 jeb 82,98% no attiecināmajām izmaksām. Rīgas ielas posms no Strautu ielas līdz jaunizbūvētajam aplim Rīgas ielā tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem un šī posma rekonstrukcijas izmaksas ir EUR 107 299,29.

Darbus paredzēts pabeigt vasaras vidū – līdz 2015.gada 15.jūlijam. Līdz ar to noslēgsies visa tranzītielas projekta īstenošana, kopumā tiks izbūvēta un rekonstruēta tranzītiela Limbažu pilsētas teritorijā 3,43km garumā un apgaismots apvienotais – gājēju – velosipēdistu celiņš ap 1,6 km garumā.


eraf

Projekts „Tranzītielas izbūve posmā no Rīgas ielas līdz K.Barona ielai Limbažu pilsētā”

NR.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/004

Tranzītielas rekonstrukcijas un tās jaunā posma izbūves mērķis ir drošas un komfortablas satiksmes nodrošināšana jaunizveidotajā tranzītielas maršrutā un Limbažu pilsētā, esošās tranzītielas – Rīgas ielas autotransporta plūsmu, kas šķērso pilsētas centru, novirzot pa jauno maršrutu un šī maršruta savienošana ar esošo pilsētas apvedceļu.

Projekta aktivitātes ir: iepirkuma organizēšana un veikšana, būvprojekta izstrāde, tranzītielas būvniecības darbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, publicitātes pasākumi un projekta vadība.

Projekta īstenošanas laiks: 31 mēnesis (01.10.2012. – 31.08.2015.)

Projekta izmaksas: 3 125 781,45 LVL, no tām ERAF finansējums 2 117 385,50 LVL, valsts finansējums 79 421,80 LVL un pašvaldības - 928 974,15 LVL.

Projekta rezultāti: izbūvēta tranzītiela 2,031 km; izbūvēts asfaltbetona segums 30970m2 ; ierīkotas gājēju pārejas 2gb; izbūvētas margas gar gājēju ietvēm 1432 m; uzstādītas ceļazīmes 287 gb; izbūvēts lietus ūdens kanalizācijas tīkls 1317 m; izbūvēts ielas apgaismojums 155 gb; izbūvēti apļveida krustojumi 3 gb.

Projekta mērķa grupas: Limbažu pilsētas un novada iedzīvotāji, tūristi un tranzīta autotransporta vadītāji.

Mērķa grupu ieguvumi:

  • Drošības paaugstināšanās pilsētas un novada iedzīvotājiem, kas apmeklē izglītības iestādes;
  • Autotransporta vadītāju laika un līdzekļu ietaupījums un viegli uztverama satiksmes organizācija;
  • Satiksmes drošības uzlabošanās, vienmērīga transportlīdzekļu kustība;
  • Pilsētas rūpnieciskās zonas drošs un ērts savienojums ar pārējo pilsētas daļu;
  • Smagā autotransporta novirzīšana no pilsētas centra un galvenajām ielām, stāvvietu izveide;
  • Atrisināta Stacijas ielas un Jaunās ielas krustojuma nepārskatāmība un Stacijas ielas satiksmes bīstamība pie Limbažu autoostas;
  • Gājēju un velosipēdistu drošības uzlabošana;
  • Gaisa kvalitātes uzlabošanās pilsētas centrā.

Pašreiz ir izstrādāts un Limbažu novada būvvaldē saskaņots tranzītielas tehniskais projekts, tiek izstrādāta iepirkuma dokumentācija tranzītielas būvniecībai un būvuzraudzības darbu veikšanai, tuvākajās dienās iepirkumu nolikumi būs pieejami Iepirkumu uzraudzības mājas lapā un Limbažu novada pašvaldības mājas lapā sadaļā Publiskie iepirkumi.

19.06.2013.

Tuvākajā laikā tiks uzsākti tranzītielas būvdarbi

Projekta realizācijas rezultātā tiks uzlabota satiksmes kustības drošībaCēsu un Stacijas ielu krustojumā pie MAXIMAS veikala, tiks radīti drošāki apstākļi Stacijas un Jaunās ielas krustojumā pie autoostas gan gājējiem, gan citiem satiksmes kustības dalībniekiem. Pilsētas centrs tiks pilnībā atslogots no kravas transporta kustības. Tiks izbūvētas arī gājēju ietves, veloceliņi, apgaismojums, lietus ūdens kanalizācijas tīkls un cita infrastruktūru autovadītāju un gājēju drošībai. Ne mazāk svarīgs ir arī fakts, ka šo projektu divu gadu garumā realizēs vietējie uzņēmēji un iedzīvotāji.

Jau no pagājušā gada rudens Limbažu pilsētā turpinās projekta „Tranzītielas izbūve posmā no Rīgas ielas līdz K.Barona ielai Limbažu pilsētā” aktivitātes. Pašlaik veiksmīgi ir noslēgušās projekta īstenošanai nepieciešamās iepirkumu procedūras - jau rakstījām, ka tranzītielas tehnisko projektu izstrādāja SIA „Projekts 3”, kura vadītājs ir bijušais limbažnieks Mārtiņš Roops, firma būvniecības laikā veiks arī projekta autoruzraudzību. Būvdarbu iepirkumu procedūrā uzvarēja Ceļu būves firma SIA „Binders”, kuras finanšu piedāvājums bija lētāks kā otra pretendenta – somu īpašnieku firmas SIA „Lemminkainen Latvija” piedāvājums. Jāpiebilst, ka tranzītielas būvniecības darbus 49% apmērā kā apakšuzņēmēji veiks mūsu vietējā firma SIA „Limbažu ceļi”, tas nozīmē, ka vairākiem novada iedzīvotājiem tiks nodrošināts stabils darbs līdz 2015.gada vasaras beigām. Pašvaldība ir noslēgusi līgumus ar iepirkumu rezultātā izvēlētām firmām un jau tuvākajā laikā tiks uzsākti būvdarbi kādā no izbūvējamās tranzītielas posmiem.

Pārskatot projekta budžetu, var secināt, ka iepirkumu rezultātā projekta kopējās izmaksas ir samazinājušās par Ls 410 146, kas savukārt samazinās pašvaldības budžetā paredzēto projekta līdzfinansējumu. Pašreiz tranzītielas būvniecības izmaksas ir aptuveni 2,6 miljoni latu, no kuriem vairāk kā 1,8 miljonus sedz ERAF un valsts finansējums.

Tranzītielas izbūve tiks veikta posmā no Ķiršu ielas pie pilsētas robežzīmes no Raganas puses, tad virzīsies pa daļu no bijušās dzelzceļa joslas, pieslēdzoties jau esošajam apvedceļam Krišjāņa Barona ielā. Tādējādi no tranzīta kustības tiks atslogots pilsētas centrs.

Tranzītiela tiks izbūvēta 2 km garumā. Tajā būs trīs apļveida krustojumi – tranzītielas sākumā, kur savienojas Rīgas un Ķiršu iela, Cēsu ielas un bijušā dzelzceļa posma krustošanās vietā, kas atrisinās līdzšinējās satiksmes drošības problēmas Cēsu un Stacijas ielu krustojumā pie MAXIMAS veikala, kā arī Alojas ceļa un pilsētas apvedceļa krustojumā. Izbūvēs arī gājēju ietves, veloceliņu, apgaismojumu, lietus ūdens kanalizācijas tīklu un citu infrastruktūru autovadītāju un gājēju drošībai. Viena no aktivitātēm būs autobusu stāvvietas izveidošana ar iebraukšanu no tranzītielas puses. Līdz ar to tiks radīti drošāki apstākļi Stacijas un Jaunās ielas krustojumā pie autoostas gan gājējiem, gan citiem satiksmes kustības dalībniekiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 2,7 miljoni latu, no kuriem 79,98% sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 17,02 % - pašvaldība, bet 3% ir valsts finansējums.

ERAF-ES

Dace Romberga
Attīstības un projektu koordinatore


Limbažos atklās jauno tranzītielu

Piektdien, 31.jūlijā, plkst.13.00, jaunizbūvētās tranzītielas aplī uz Rīgas ielas, atklās jauno tranzītielu. Atklāšanas pasākumā piedalīsies Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Didzis Zemmers, Satiksmes ministrs Anrijs Matīss, VAS „Latvijas Valsts ceļi” pārstāvji un pārstāvji no ceļu būves firmas SIA „Binders”.

Projekta „Tranzītielas izbūve posmā no Rīgas ielas līdz K.Barona ielai Limbažu pilsētā” (Nr. NR.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/004) īstenošana tika uzsākta 2012.gada 1.oktobrī. Tranzītielas rekonstrukcijas un tās jaunā posma izbūves mērķis ir drošas un komfortablas satiksmes nodrošināšana jaunizveidotajā tranzītielas maršrutā un Limbažu pilsētā, esošās tranzītielas – Rīgas ielas autotransporta plūsmu, kas šķērso pilsētas centru, novirzot pa jauno maršrutu un šī maršruta savienošana ar esošo pilsētas apvedceļu.
Projekta rezultātā ir izbūvēta tranzītiela no Rīgas ielas līdz Kr.Barona ielai Limbažos 2,031 km garumā, rekonstruēta tranzītiela no Rīgas ielas 67A līdz pilsētas robežai gandrīz 1,4 km garumā, izbūvēts apgaismots gājēju - velosipēdistu celiņš gandrīz 1,6 km garumā gar tranzītielu no Rīgas ielas 67A līdz pilsētas robežai.

Kopējās projekta izmaksas ir 4 886 142,41 EUR, no tām ERAF 3 012 768,13 EUR, valsts budžeta finansējums 113 007,04 EUR, bet pašvaldības finansējums 1 760 367,24 EUR.

Kā jau iepriekš tika ziņots, Limbažu novada domes 25.jūnija sēdē deputāti, ņemot vērā iedzīvotāju aptaujas rezultātus par jaunās tranzītielas nosaukumu, nolēma tai piešķirt nosaukumu - Dzelzceļa iela.

ERAF ES sauklis

Informāciju sagatavoja:
Limbažu novada pašvaldības administrācijas sekretāre Aija Kamala