SIA „GROW ENERGY”, reģ. Nr. 40103275664, juridiskā adrese: Ražotne Gravas, Limbažu pagasts, Limbažu novads, LV-4020, ir sagatavojusi iesniegumu par A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanu, kas 31.01.2018. pieņemts VVD Valmieras reģionālajā vides pārvaldē.

Uzņēmumā plānots saražot līdz 9 500 000 m3 biogāzes gadā, pārstrādājot:

  • Dzīvnieku izcelsmes atkritumu apgrozījuma limita palielināšanu,
  • Zaļo masu (skābbarība, zāle) līdz 35 000 t/gadā,
  • Kūtsmēslus līdz 45 000 t/gadā,
  • Piena suliņas līdz 8 000 t/gadā.

Ar A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas iesniegumu var iepazīties SIA “GROW ENERGY” birojā, Ražotne Gravas, Limbažu pagasts, Limbažu novads, tālr. +371 20269345; Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē; VVD Valmieras reģionālajā vides pārvaldē, L. Paegles ielā 13, Valmierā, kā arī Limbažu novada pašvaldības Būvvaldē, Rīgas ielā 16, Limbažos.

2019. gada 14. martā plkst. 16:00, juridiskā adrese: Ražotne Gravas, Limbažu pagasts, Limbažu novads, LV-4020, tiks organizēta sabiedriskā apspriešana par A kategorijas piesārņojošās darbības atļauju. Rakstiski priekšlikumi 30 dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas dienas iesniedzami, Valmieras reģionālajā vides pārvaldē.

Par atļaujas izsniegšanu atbildīga VVD Valmieras reģionālā vides pārvalde, L. Paegles ielā 13, Valmierā, LV-4201.