Domes sēde
dome ziema1

Limbažu novada domes un komiteju sēdes FEBRUĀRĪ

OTRDIEN februārī plkst.9.00 Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas un dzīvokļu jautājumu risināšanas komisijas sēde

OTRDIEN februārī plkst.13.00 Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde, plkst.15.00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde.

TREŠDIEN februārī plkst.9.00 Teritorijas attīstības komitejas sēde, plkst.13.00 Finanšu jautājumu komitejas sēde.

*februārī Apvienotā komiteju sēde (pēc nepieciešamības)*

CETURTDIEN februārī plkst.10.00 Limbažu novada Domes sēde.

SĒDES DARBA KĀRTĪBA

SĒDES DARBA KĀRTĪBA

SĒDES DARBA KĀRTĪBA

SĒDES DARBA KĀRTĪBA

SĒDES DARBA KĀRTĪBA