Ielas un ceļi Remontdarbi Satiksme
remontadarbi2

Novadā turpinās bedrīšu remonts asfaltbetona ielu segumos un pretputes materiāla iestrāde grants seguma ceļos. Limbažu pilsētā notiek bedrīšu remonts asfaltbetona ielu segumos ar bitumena emulsiju un šķembiņām. Ganību ielā ir nofrēzēts bojātais asfaltbetona segums un to izmantos atkārtoti. Reciklēto asfaltu pēc tam šajā ielā izlīdzinās un noblietēs. Asfalta pārstrādāšana un otrreizēja izmantošana ir saimnieciska izdevīga.

Asfalta bedrīšu lāpīšana un likvidēšana ar bituma emulsiju un šķembiņām notiek arī Alojas pilsētā, pēc tam darbi notiks Ungurpilī un Staicelē.

Bedrīšu remontdarbus Limbažu un Alojas apvienību pārvaldēs veic SIA “GLUDI LM”.

Maija vidū Limbažu pilsētā ir veikta grants ceļu atputekļošana un tuvākajā laikā to veiks arī pagastos. Darbus veica VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs".

Salacgrīvas apvienības pārvaldē vispirms nokaisa pagasta ceļus ar absorbentu (pretputes materiālu). Ainažos tas jau ir izdarīts, Salacgrīvas pilsētā un pagastā ceļu kaisīšanu uzsāks 23.maijā, savukārt Liepupes pagastā šos darbus veiks jūnija sākumā, kad uzsāksies aktīvā tūrisma sezona.

Bedrīšu lāpīšanu asfaltbetonā, kas ietvers arī plaisu aizliešanu ceļu segumos Salacgrīvas pilsētas un pagasta ielās uzsākts 29.maijā, pēc tam darbus veiks Ainažu pilsētā un pagastā un Liepupes pagastā. Autoceļos un ielās, kas apstrādāti ar dubulto virsmu daudzās vietās ir izveidojušās bedres, kuras iespēju robežās tiks aizpildītas ar asfaltbetonu.

Salacgrīvas apvienības teritorijā darbus veic SIA Lauku ceļi.