Atbalsts Elektroenerģija Pašvaldība

No 1.oktobra, Limbažu novada pašvaldības iedzīvotāji varēs saņemt atbalstu energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteiktajiem pasākumiem.

Atbalstu mājsaimniecībai var pieprasīt mājokļa īpašnieks, kopīpašnieks vai īrnieks:

  • Elektroniski, izmantojot pašvaldību e – pakalpojumu portālu www.epakalpojumi.lv
  • Klātienē, Limbažu novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centros, Limbažu klientu apkalpošanas centrā, apvienību pārvaldēs un pagastu pakalpojumu sniegšanas centros

Lai saņemtu šo atbalstu, Limbažu novada iedzīvotājiem ir jādodas uz sev tuvāko pašvaldības iestādi, bet ne sociālo dienestu, un jāiesniedz vai jāaizpilda noteiktas formas iesniegums - veidlapa.

  • Elektroniski parakstītus iesniegumus ar lūgumiem piešķirt valsts atbalstu siltumenerģijas atbalstam aicinām sūtīt uz pasts@limbazunovads.lv

Pieprasījumu atbalstam var iesniegt: Limbažu klientu apkalpošanas centrā, Limbažos Rīgas ielā 16, Limbažu, Alojas un Salacgrīvas apvienību pārvaldēs un pagastu pakalpojumu sniegšanas centros Ainažos, Liepupē, Braslavā, Brīvzemniekos, Staicelē, Limbažos, Katvaros, Pālē, Skultē, Umurgā, Vidrižos un Viļķenē.

Vēršam uzmanību par atbalsta periodu un pieteikuma noformēšanai nepieciešamajiem dokumentiem:

1.Ja apkurei izmanto malku, kurai nav maksājuma apliecinoša dokumenta, pieteikums kompensācijas saņemšanai pašvaldībā ir jāiesniedz līdz 30.11.2022.

Pieteikuma noformēšanai nepieciešams Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments.

2.Ja apkurei izmanto granulas vai briketes, vai malku, tad pieteikums iesniedzams līdz 30.04.2023.

Pieteikuma noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

– Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;

-Maksājumu apliecinošs dokuments par koksnes granulu, koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim.

3.Ja apkuri nodrošina centralizētā siltumapgāde, tad atbalstu piemēros automātiski rēķinos. Atbalsta periods līdz 30.04.2023.

4.Ja apkurei izmanto elektroenerģiju, tad pieteikuma noformēšanas termiņš ir līdz 30.04.2023.

Pieteikuma noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

– Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;

-Rēķins par elektroenerģiju *

Mājsaimniecībai, kura mājokli apkurina, izmantojot elektroenerģiju, par laikposmu no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim ir tiesības saņemt valsts atbalstu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, elektroenerģijas patēriņam virs 500 kilovatstundām, bet nepārsniedzot 2000 kilovatstundas, 50 procentu apmērā no elektroenerģijas cenas, kas pārsniedz 0,160 euro par kilovatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 0,100 euro par kilovatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa.

Ar pilnu likuma “Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums” redakciju ar integrētiem grozījumiem var iepazīties Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums (likumi.lv)

Tuvojoties iesniegšanas termiņam, papildus informācija sekos!

 

Valsts atbalsts 2022/2023 apkures sezonā | Labklājības ministrija (lm.gov.lv)

 

Salacgrīvas ūdens
Apkures cenas Alojas pilsētā

Sabiedriskās attiecības

komunikacija [at] limbazunovads.lv