Skolas iela

28.aprīlī notika pirmā projekta “Skolas ielas pārbūve Salacgrīvā” būvsapulce, kurā pašvaldības pārstāvis, būvuzņēmējs, būvuzraugs un autor uzraugs pārrunāja pirmos veicamos darbus, satiksmes plūsmas organizēšanu un tehnikas novietošanu.

Būvuzņēmējs SIA “GP Holding” darbus plāno uzsākt tūlīt pēc maija svētkiem un, saskaņā ar līgumu, būvdarbi jāpabeidz četru mēnešu laikā, pēc tam, mēneša laikā jāsaņem atzinumi un objekts jānodod ekspluatācijā. Būvniecības darbi veicami atbilstoši SIA”CEĻU KOMFORTS”, izstrādātajam būvprojektam.

Projekta "Skolas ielas pārbūve Salacgrīvā" kopējās izmaksas ir  366 743, 68 EUR, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda(EJZF) finansējums 173 491,61 EUR, pašvaldības 193 252,07 EUR.

Būvniecības izmaksas 358636,68 EUR, Būvuzraudzība 6897 EUR, Autoruzraudzība 1210 EUR (Visas summas ir ar PVN)

Būvdarbu laikā Skolas ielā, no Pērnavas līdz Salacas ielai atjaunos asfalta segumu, izbūvēs jaunu ūdens vadu, sakārtos 291 metru lietus ūdens kanalizācijas tīklus, no kuriem 44 pilnībā atjaunos, rakšanas darbi būs līdz pat 2,5 metriem. No jauna uzstādīs apgaismojumu, izbūves papildus auto stāvvietas un labiekārtos jau esošās.  

Būvdarbi notiks ap Salacgrīvas kultūras namu: Skolas ielā, no Pērnavas ielas, līdz Brīvā viļņa stāvlaukumam, jeb Salacas ielai, gar kultūras nama ziemeļu galu, un ielā, kas kartē ir norādīta kā Ostas iela un ir starp kultūras namu un daudzdzīvokļu māju Pērnavas ielā 15, ar izeju uz Ostas ielu.

Pirmajā būvsapulcē piedalījās: būvuzraugs  Dmitrijs Bohonko, atbildīgais būvdarbu vadītājs Edmunds Paiders, būvnieki: Dainis Šlesers – Šlosers, Elgars Ruskulis,  Aleksandrs Semerikovs un Limbažu novada pašvaldības attīstības un projektu nodaļas būvprojektu vadītājs Bruno Veide.  

Būvdarbus plānots uzsākt 8.maijā, pabeigt jūlijā, augustā objektu varēs nodot ekspluatācijā. Būvniecības darbu laikā būs satiksmes ierobežojumi Skolas, Brīvības un Ostas ielās.