Ielas un ceļi
zime1

Stāvēšanas aizliegumi ziemas periodā Limbažu pilsētas ielās. Stāvēšanas aizlieguma zīmes darbosies no plkst.19:00-07:00.

Limbažu pilsētas ielās: Zāle ielā, Parka ielā, Jaunā ielā, Dārza ielā, papildu jau esošajām zīmēm.

Zīmju darbības laiks no 25.11.2022.-01.04.2023.