Seminārs
atbalsts2

Līdz 31. maijam daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāji var iesniegt pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai Limbažu novadā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un tām piesaistīto zemesgabalu infrastruktūras sakārtošanai.

Aicinām apmeklēt tiešsaistes informatīvo semināru par pašvaldības atbalstu 16. maijā plkst. 17.00.

Semināra saite: https://limbazi.webex.com/limbazi/j.php?MTID=mf2e5e0540944fdee5621f44699bb306f

Meeting number (access code): 2730 465 5313

Meeting password: sAeFiDkS622

Jūs interesējošos jautājumus par atbalstu pirms semināra sūtīt uz e-pasta adresi attistibas.nodala@limbazunovads.lv

Kā iepriekš ziņojām publikācijā (https://www.limbazunovads.lv/lv/jaunums/lidz-31maijam-atkartoti-iespejams-pieteikties-lidzfinansejumam-daudzdzivoklu-dzivojamo-maju-sakartosanai)

 2. pieteikšanās kārtā kopējais pieejamais finansējums ir 7242,28 EUR.

Līdz 50% no izmaksām līdzfinansējams saņemams mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai:

  • piebraucamo ceļu, stāvlaukumu un gājēju celiņu būvniecībai, pārbūvei vai atjaunošanai (bet ne vairāk kā 2000 EUR);
  • bērnu rotaļu laukumu būvniecībai vai pārbūvei un energoefektīva āra apgaismojuma izveidei (bet ne vairāk kā 500 EUR).

Līdz 50% no izmaksām līdzfinansējams saņemams arī māju pārbūvei vai atjaunošanai:

  • jumta pārbūvei (bet ne vairāk kā 3000 EUR);
  • citiem pārbūves, atjaunošanas darbiem (bet ne vairāk kā 2000 EUR).

Līdz 70% no izmaksām līdzfinansējams saņemams dokumentācijas izstrādei:

  • energoefektivitātes paaugstināšanas investīciju projekta īstenošanai nepieciešamas dokumentācijas sagatavošanai (bet ne vairāk kā 5000 EUR);
  • siltumapgādes sistēmas ierīkošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei (bet ne vairāk kā 2500 EUR).