Aktualitātes Katvaru pagasts
Tikšanās par Pociema skolu

Aprīļa vidū Katvaru pagasta Pociema kultūras namā, Limbažu novada pašvaldības pārstāvji tikās ar biedrības “VisLatvijas Limbaži” vadītāju Modri Ripīti. Sarunas mērķis – iepazīties ar biedrības “VisLatvijas Limbaži” darbības mērķiem un uzklausīt biedrības vadītāja vēsti – vīziju, kādu viņš saredz pašvaldības un biedrības iespējamo sadarbību.

Biedrība ir radusies kā turpinājums VisLatvijas vidusskolas un citu tālmācības skolu ģimeņu 2 gadu sadarbības un aktivitāšu attīstības nepieciešamība, kur Limbažu novads ir kā aktīvākais centrs ap 150 ģimenēm no visas Latvijas: Valmieras, Rūjienas, Cēsīm, Siguldas, Saulkrastiem, Ādažiem, Balviem un, protams, Limbažu novada.

Šobrīd biedrība meklē sev mājas un tās vadītājs Modris atzīt, ka iespēja atrast sev patstāvīgu mājvietu Vidzemē, Limbažu novada Pociema bijušajā pamatskolā, būtu liels un patīkams notikums.

Pēc iepazīšanās ar biedrības plāniem, iecerēm un jau padarīto, Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Beļaunieks sacīja: “tas ko jūs darāt ir ļoti pozitīvi un pašvaldība atbalsta sabiedrības iesaisti dažādās aktivitātēs, tikai ir jāievēro tiesiskais regulējums un jāsaprot kāda varētu būt tālākā sadarbība. Es, varbūt, izklausos kā birokrāts, bet pašvaldība uz “sitiena” nevar atbalstīt ideju, lai cik laba tā būtu. Vispirms šīs lietas ir jāsakārto juridiski un tas ir laika jautājums.”

Uz jautājumu, ko biedrība sagaida no pašvaldības Modra Ripīša atbilde ir īsa “primāri nepieciešams sakārtot jautājumu par apkuri, malku esam gatavi gādāt paši. Nekādu finansiālo atbalstu no pašvaldības mēs neprasām. Mēs labprāt ieguldīsim savu darbu skolas iekšējā sakārtošanā un restaurēšanā. Materiālus remontam vaicāsim uzņēmējiem, savukārt darbs - pašu ģimeņu, mācot bērniem darba tikumu. Vienīgais jautājums – kāda ir īres maksa. Par elektrību un ūdeni maksāsim paši.”

Pagasta pakalpojumu sniegšanas centra vadītājs Mārtiņš Grāvelsiņš atbalsta biedrības vēlmi sakārtot šo vietu, tikai tas ir jādara saskaņā ar pašvaldības noteikumiem.

Deputāts Rūdolfs Pelēkais uzsvēra, ka ļoti svarīgi ir zināt, ko domā vietējā kopiena. Vietai ir jābūt pieejamai plašai sabiedrībai, bet atbildība par ēku ir tam, kurš šo ēku nomā un apsaimnieko. “Atslēgas ir pie viņiem. Vietējai kopienai jāveido veiksmīga sadarbība ar biedrību, tad ieguvēji būs visi,” pārliecināts ir R. Pelēkais. Savukārt Regīna Tamane piebilda “šī brīža biedrības mērķis ir kā skolas turpinājums.”

Katvaru pagasta ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Māris Lūsis ir pārliecināts, ka biedrībai ir jāļauj saimniekot Pociema pamatskolā “pirkstu nedrīkst likt priekšā šādam pasākumam.” Arī sociālās aprūpes centra – pansionāta “Pērle” vadītāja Ilze Elste šo ideju atbalsta, jo tad būs sakārtota vide bērniem, nodarbības un ģimenes kopā pavadīs laiku, nevis stāvēs tukša un pamesta māja.

Pociema kultūras nama vadītāja Aija Romancāne atgādināja “iedzīvotāju sanāksmē izskanēja pārmetumi pašvaldībai, ka ēka ir pamesta un tur nekas nenotiek. Šī  ideja ir ļoti laba un atbalstāma, varbūt mūsu bērni arī var iet un piedalīties nometnēs. Pēkšņi kaut kas nokrita un tas ir tik brīnišķīgi. Svarīgi ir sakārtot visus dokumentus, un līgums jau pasargā abas puses. Negribas ticēt un lai izdodas!”

Pociema pamatskola kopš 2011.gada stāv tukša un neapdzīvota. Lielās Talkas laikā biedrības “VisLatvijas Limbaži” ģimenes piedalījās skolas teritorijas sakopšanas talkā un būtu šo darbu gatava turpināt.