Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Par katru noslēgto laulību novada teritorijā esošo draudžu garīdznieki 14 dienu laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai, kura pamatojoties uz iesniegtajām ziņām sastāda laulību reģistru.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Klātiene - dzimtsarakstu nodaļā baznīcas, kurā noslēgta laulība, pārstāvis iesniedz rakstisku paziņojumu par noslēgto laulību.
    Korespondence - baznīca, kurā noslēgta laulība atsūta dzimtsarakstu nodaļai rakstisku paziņojumu par noslēgto laulību.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Dzimtsarakstu nodaļa ziņas par baznīcā noslēgto laulību ieraksta laulību reģistrā.