Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Tiek organizētas individuālās un grupu nodarbības, pasākumi, fiziskās aktivitātes, iespējams saņemt higiēnas pakalpojumus.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona ar invaliditāti, funkcionāliem traucējumiem vai viņas likumiskais pārstāvis Limbažu novada Sociālajā dienestā Limbažos, Klostera ielā 2 iesniedz klātienē:
  - iesniegumu, kurā norāda problēmu, vēlamo risinājumu (vēlmi saņemt dienas aprūpes centra pakalpojumu)
  - ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli; izziņā norāda funkcionālo traucējumu veidu un akūtas infekcijas pazīmes (ja tādas ir)
  - psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai (ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Dienas aprūpes centra apmeklējums personām ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem ir bezmaksas (pašvaldības finansējums), izņemot atsevišķas aktivitātes, kurām ar pašvaldības lēmumu apstiprināts personas līdzmaksājums.
  Veļas mazgāšana trūcīgām personām - 1 mazgāšanas cikls 0,70 EUR.
  Veļas mazgāšana pensijas vecuma personām, invalīdiem - 1 mazgāšanas cikls 1,40 EUR.
  Dušas pakalpojums (pakalpojuma ilgums – 45 min.) pensijas vecuma, trūcīgām personām, invalīdiem - 1 personai 0,70 EUR.
  Dušas pakalpojums (pakalpojuma ilgums – 45 min.) pārējiem apmeklētājiem – 1 personai 2,80 EUR.

  Samaksa par higiēnas pakalpojumiem tiek veikta Sociālajā dienestā Klostera ielā 2, Limbažos.