Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Tiesības saņemt pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā ir vienam no bērna vecākiem, ja Pašvaldības administratīvajā teritorijā ir deklarēta bērna un vismaz viena vecāka dzīvesvieta. Pabalstu var saņemt arī audžuvecāks, persona, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu, līdz 12 mēnešu vecumam, ja šis pabalsts nav izmaksāts vienam no bērna vecākiem.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Klātienē bērna vecāks iesniedz iesniegumu Dzimtsarakstu nodaļā, vai iesniedz iesniegumu elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.:
    1) Pieteicēja personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls;
    2) bērna dzimšanas apliecība - jāuzrāda oriģināls.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pabalstu izmaksā no pašvaldības budžeta Dzimtsarakstu nodaļai paredzētajiem līdzekļiem 20 dienu laikā pēc pabalsta piešķiršanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

Saņemt pakalpojumu