Statuss:
Noslēdzies

Tabulā apkopota informācija par projektiem, kurus īstenojusi pašvaldības administrācija no 2009.gada.

Tabulā nav iekļauta informācija par pašvaldības uzņēmumu un iestāžu patstāvīgi īstenotajiem projektiem.

Lejupielādēt tabulu: