Statuss:
Atvērts

Projekts “Pansionāta ēkas Umurgā energoefektivitātes paaugstināšana

Pašvaldība īsteno Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) administrētu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās" projektu “Pansionāta ēkas Umurgā energoefektivitātes paaugstināšana”, Nr. 4.2.2.0/21/A/042.

Projekta īstenošanas laiks: 07.2022. – 12.2023.

Mērķis: Primārās enerģijas patēriņa samazināšana sociālās aprūpes centrā - pansionātā "Pērle", Ulda Sproģa ielā 9, Umurgā, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, veicot ieguldījumus atbilstoši Limbažu novada attīstības programmas investīciju plānā paredzētajam, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi.  

Aktivitātes:

  1. Ēkas atjaunošanas būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai;
  2. Būvdarbu būvuzraudzība;
  3. Būvdarbu autoruzraudzība.

Rezultāti:

  1. Veikti ēkas atjaunošanas darbi 543,9 m2 platībā, paaugstinot tās energoefektivitāti;
  2. Nodrošināta būvdarbu uzraudzība.

Projekta plānotās izmaksas ir 262 692,43 EUR, no tiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums – 214 584,24 EUR, valsts budžeta dotācija – 9466,95 EUR un pašvaldības līdzfinansējums – 38 641,24 EUR.

ERAF

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

 

 

Novembris2023_72
Umurgas pansionāts
Umurga