Statuss:
Noslēdzies
alda1

Projekts “Pontonu laipas izveide pie Dūņezera”

Pašvaldība sadarbībā ar pašvaldības aģentūru “ALDA” īsteno biedrības "Vidzemes lauku partnerība “Brasla”" atbalstītu un Lauku atbalsta dienesta administrētu projektu “Pontonu laipas izveide pie Dūņezera”, Nr. 21-09-AL20-A019.2202-000008.

Projekta īstenošanas laiks: 01.2021. – 07.2022.

Mērķis: Makšķerēšanas un putnu vērošanas vietas izveide pie Dūņezera, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, novietojot pontonu tipa laipas konstrukciju, brīvā laika aktivitāšu dažādošanai tuvējās apkārtnes iedzīvotājiem.

Plānotās aktivitātes:

  1. Būvniecības ieceres dokumentācijas – paskaidrojuma raksta, izstrāde;
  2. 33x1,2 m pontonu laipas un 10x2,3 m platformas ar dēļu virsmu novietošana pie Dūņezera, daļēji Limbažu pagasta un daļēji Limbažu pilsētas teritorijā.

Projektēšanu veic SIA “7 A.M”

Būvdarbus veic SIA “Pontoni.lv”

Projekta kopējās izmaksas:  13 076,23 EUR, tajā skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums 4530,74 EUR un Limbažu novada pašvaldības finansējums 8545,49 EUR.

Plašāka informāciju par ELFLA atrodama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

Informāciju sagatavoja
Anna Siliņa
Attīstības un projektu nodaļas vadītāja vietniece projektu vadības jautājumos

alda1