Statuss:
Noslēdzies
laipa

Projekts Nr. 5.5.1.0/17/I/006 “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojuma izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme””.

Projekts tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros. ERAF ieguldījumi paredzēti Latvijas reģionos esošā kultūras un dabas mantojuma saglabāšanā, aizsargāšanā un attīstībā.

Limbažu novada pašvaldība 2017.gada 28.jūnijā parakstīja Sadarbības līgumu ar partneriem Carnikavā, Saulkrastos un Salacgrīvā. Vadošais partneris – Carnikava, slēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru.

Projekta īstenošanas laiks: 2018. - 2021.gadam

Projekta mērķis: paradīt tūristiem Vidzemes piekrastes unikalitāti, bagāto nemateriālo kultūras mantojumu, veidot jaunus tūrisma pakalpojumus, attīstot tiem nepieciešamo infrastruktūru.

Projekta aktivitātes: Projekts “Saviļņojošā Vidzeme” paredz Vidzemes piekrastes Līvu ceļa kultūrvēsturiskā un dabas

mantojuma iekļaušanu tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma objektu sociālekonomiska potenciāla attīstību un integrāciju Vidzemes piekrastes novadu ekonomikas struktūrā. Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma unikalitāti nosaka ne tikai piekrastei raksturīgie objekti, kultūrvēsturiskās vietas, ēkas, ainavas, bet ari savdabīgais nemateriālais kultūras mantojums – tradicionālais dzīvesveids - zvejniecība, zivju apstrāde u.c. amatu prasmes, vietvārdi, valodas izloksne, svētki un tradīcijas.

Projektēšanu un autoruzraudzību veic: SIA “MARK ARHITEKTI”,  SIA “Arberg”

Būvdarbus veic: Pilnsabiedrība “DakTehbūve”

Būvuzraudzību veic:  SIA “Tectum supervising”

Projekta kopējās izmaksas: 424 619,63 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 238 670,00 EUR , t.sk. ERAF līdzfinansējums – 202 869,50 EUR, Valsts budžeta dotācija  – 8950,12 EUR.

Ar ES fondu atbalstu attīstīs kultūras tūrismu Vidzemes piekrastē
Limbažu novada pašvaldība noslēgusi līgumu par pludmales labiekārtošanu un glābšanas stacijas izveidi Skultes pagastā
atrastā latvija
Vārzas